Chúc mừng bạn đã thanh toán đơn hàng thành công!

📩 Hãy kiểm tra email của bạn để xem thông tin của đơn hàng nhé.

Lưu ý: Email về đơn hàng của bạn có thể ở trong Hộp thư đến (Inbox) hoặc Thư rác/Quảng cáo (Spam/Promotions).