fbpx

Khóa học DISC online

2.400.000

✅ Tài khoản làm trắc nghiệm tính cách DISC (qua email)
✅ Lựa chọn trắc nghiệm tiếng Việt hoặc tiếng Anh (khi đặt hàng)
✅ Báo cáo DISC (ngay sau khi hoàn thành trắc nghiệm)
✅ 1 vé tham dự 2 buổi học DISC chuyên sâu online (3,5 giờ/buổi, hạn sử dụng: vô thời hạn)
✅ Tham gia nhóm thảo luận dành riêng cho học viên để thảo luận trước và sau khóa học