fbpx

Trắc nghiệm DISC online

899.000

✅ Tài khoản làm trắc nghiệm tính cách DISC (qua email)
✅ Lựa chọn Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh (khi đặt hàng)
✅ Báo cáo DISC trong tài khoản và qua email (ngay sau khi hoàn thành trắc nghiệm)

Nếu sau khi làm trắc nghiệm, bạn có câu hỏi về nội dung của báo cáo DISC, hãy đặt câu hỏi trên Messenger cho DISC Việt Nam nhé. Chúng tôi muốn bạn thành công với DISC.