fbpx

Trắc nghiệm DISC + 1 giờ coaching online

1.900.000

✅ Tài khoản làm trắc nghiệm tính cách DISC (qua email)
✅ Lựa chọn trắc nghiệm tiếng Việt hoặc tiếng Anh (khi đặt hàng)
✅ Báo cáo DISC (ngay sau khi hoàn thành trắc nghiệm)
✅ 1 giờ phân tích báo cáo DISC cho riêng bạn – online cùng coach (DISC Việt Nam sẽ đặt lịch với bạn)